A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Witamy Serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mielcu.


Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącej do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat mielecki. W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu podlega zwierzchnictwu Starosty Powiatu Mieleckiego. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej, dla którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Podkarpacki

Centrum Kontaktu

+ 48 22 25 00 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostepne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Aktualności

Przyjmowanie próbek do badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
w godzinach 8:00-10:30 pok. nr 14 (II piętro)W sprawach skarg i wniosków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 10:00 do 11:00

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.Ostatnio dodane aktualności

22.01.2021#SzczepimySie [Więcej]

04.01.2021#SzczepimySię [Więcej]


Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 07.01.2021
Autor dokumentu: PSSE Mielec
Dokument z dnia: 09.04.2020
Liczba wyświetleń: 147 682