A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Status prawny


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącej do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat mielecki.

W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu podlega zwierzchnictwu Starosty Powiatu Mieleckiego.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Państwowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej, dla którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Podkarpacki.
Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 17.05.2016
Autor dokumentu: Paweł Pakuła
Dokument z dnia: 17.05.2016
Liczba wyświetleń: 820