A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Tryb działania organu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi postępowania administracyjne w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawą o działalności leczniczej, oraz przepisami szczególowymi.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy z zakresu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu przyjmowane i załatwiane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu przy ul. M. C. Skłodowskiej 8, (kod pocztowy: 39-300 Mielec) w godzinach: 7.30-15.05.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez kodeks postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu, ul. M. C. Skłodowskej 8 we wtorki w godz. 10-11.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem sprawującym nadzór merytoryczny nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mielcu i właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 17.05.2016
Autor dokumentu: Paweł Pakuła
Dokument z dnia: 17.05.2016
Liczba wyświetleń: 790