A A A K
SmodBIP

/ GodzinaInformacja dotycząca piaskownic


Data publikacji:

26.03.2019

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z regulaminów porządkowych gmin i osiedli dotyczących min. podjęciu działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego placów zabaw dla dzieci. Szczególnie należy zwrócić uwagę na systematyczną wymianę piasku w piaskownicach– bezwzględnie w okresie wiosennym i przynajmniej raz w okresie letnim, jak również zabezpieczenie piaskownic odpowiednim ogrodzeniem oraz szczelną pokrywą. Wzorem lat ubiegłych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu będzie wyrywkowo pobierał próbki piasku do badań mikrobiologicznych w celu określenia stopnia zanieczyszczenia piasku w piaskownicach (bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella oraz obecność inwazyjnych jaj pasożytów jelitowych Ascaris lumbricoides., Trichuris trichiura).

Warto przypomnieć, że sprzymierzeńcami szerzenia się pasożytów w piasku są złe warunki higieniczno-sanitarne, brak zabezpieczeń placów zabaw przed dostępem psów i kotów. Do rozprzestrzeniania się pasożytów przyczyniają się także dżdżownice, które wynoszą inwazyjne jaja na powierzchnię gruntu wraz z odchodami nawet po kilku latach od czasu złożenia jaj w środowisku. Dlatego zaleca się usuwanie pozostałego starego piasku z piaskownicy przed wsypaniem świeżego. Grupą największego ryzyka zachorowań są dzieci, które chętnie bawią się w piasku, nie przestrzegają zasad higieny, mają słabo rozwinięty układ odpornościowy, a niekiedy wykazują geofagię– czyli chęć zjadania piasku. W celu zabezpieczenia dziecka przed chorobami pasożytniczymi rodzice powinni zwracać uwagę na to, aby dzieci nie wchodziły do piaskownicy z cukierkami i gumami do żucia, a po opuszczeniu piaskownicy dokładnie myły ręce i twarz.

W odniesieniu do przedstawionego problemu, należy stwierdzić, że piaskownice jako miejsce zabaw najmłodszych trzeba chronić, szczególnie przed kotami i psami. W związku z powyższym należy zapewnić wymianę piasku i zabezpieczyć piaskownice odpowiednim ogrodzeniem lub pokrywą, a także zadbać aby właściciele psów wyprowadzali je w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz usuwali pozostawione przez nich odchody.

Mając na uwadze bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wnosi o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.


Autor: Renata Strycharz
Publikacja dnia: 26.03.2019

Ilość odsłon: 235
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności