A A A K
SmodBIP

/ GodzinaCZY CHCESZ UZYSKAĆ UPRAWNIENIA KLASYFIKATORA GRZYBÓW ?


Data publikacji:

14.05.2019

ZAPROSZENIE

Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wychodząc naprzeciw zgłasza-nym potrzebom zmierzającym do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu grzyboznawstwa i uzys-kania uprawnień klasyfikatora grzybów świeżych organizuje trzydniowy kurs specjalistyczny dla osób pragnących uzyskać tego rodzaju kwalifikacje, który odbędzie się w dniach
od 01 do 03 czerwca 2019 r. w Pensjonacie „Zamek”, ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.
Przewidywana liczba uczestników - około 20. Zakwalifikowanie na ww. kurs odbędzie się na podstawie kolejności zgłoszeń i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora (wzór zgłoszenia w załączeniu ).

Uprzejmie informuje się że, obowiązek uzyskania uprawnień klasyfikatora grzybów świe-żych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczo-nych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672 ze zm.) i dotyczy podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych.


W województwie podkarpackim obrót grzybami świeżymi odbywa się najczęściej na targowiskach, w punktach skupu i innych miejscach sprzedaży w sposób najczęściej nieprawidłowy tj. bez wymaganej oceny dokonanej przez uprawnionego klasyfikatora grzybów świeżych. Wiedza z tego zakresu niezbędna jest także pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawującym nadzór nad tego rodzaju specyficznym środkiem spożywczym, a także Oświaty Zdrowotnej w dzia-łalności profilaktyczno-oświatowej. Przyczyni się niewątpliwie również do podniesienia bezpie-czeństwa zdrowotnego żywności, zwiększenia zaufania klientów czyniących zakupy na targowis-kach, w rezultacie spowoduje zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia zatruć grzybami.

Wykładowcami kursu będą specjaliści grzyboznawcy i klasyfikatorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
Rozpoczęcie szkolenia: 01.06.2019 r. godz. 1000.
Miejsce szkolenia: Pensjonat „Zamek” ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko.

Koszt: 650 zł/os (cena uwzględnia noclegi oraz pełne wyżywienie).

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursie (zał. 1) należy kierować do dnia 20.05.2019 r. drogą elektroniczną na adres:
artur.zamorski@wsse.rzeszow.pl,
zamek@gat.pl
lub telefonicznie:
WSSE w Rzeszowie tel. 17 852 21 11 w. 343 (Artur Zamorski lub Agata Kukla),
Pensjonat ,,Zamek” w Lesku tel. 13 469 62 68.
Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie organizacji kursu można uzyskać pod podanym poniżej numerem telefonu.

Załacznik 1

Załacznik 2


Autor: PSSE MIELEC
Publikacja dnia: 14.05.2019

Ilość odsłon: 140
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności