A A A K
SmodBIP

/ GodzinaInformacja PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MIELCU w sprawie wymagań sanitarnych dla basenu z hydromasażem i wanny jacuzzi.


Data publikacji:

07.08.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwo zdrowotnego osób korzystających z basenów z hydromasażem, jacuzzi przypomina, przedsiębiorcom posiadającym tego typu urządzenia w obiektach, o konieczności badania próbek wody w kierunku bakterii Legionella sp. przynajmniej raz na kwartał, w celu potwierdzenia skuteczności prowadzonego nadzoru nad stanem tych urządzeń.
Przedsiębiorcy powinni zapewnić klientom usługi odpowiedniej jakości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest m.in. obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, m.in. w zakresie higieny, zdrowia i środowiska, a także bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów. Istotne znaczenie ma zapewnieni należytej jakości wody zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym. Jednym z zagrożeń mikrobiologicznych, na które należy zwrócić uwagę jest ryzyko występowania bakterii Legionella sp. Jak wskazuje Narodowy instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), wanny z hydromasażem, jacuzzi oraz urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny uważane są za rezerwat występowania bakterii z rodzaju Legionella sp, z którymi powiązano zachorowania o charakterze epidemicznym.
W związku z powyższym, w celu zredukowania niebezpieczeństwa namnażania się pałeczek Legionella sp. i wystąpienia zakażeń inhalacyjnych, należy zachować odpowiedni reżim sanitarny oraz systematycznie nadzorować jakość wody.


Autor: PSSE MIELEC
Publikacja dnia: 07.08.2019

Ilość odsłon: 167
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności