A A A K
SmodBIP

/ GodzinaDziałania przeciwepidemiczne w zakładach pracy


Data publikacji:

21.07.2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz pojawiającymi się nowymi ogniskami zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 w dużych zakładach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że pracodawcy są zobowiązani do wypracowania modeli postępowania oraz do doboru środków zapobiegawczych minimalizujących możliwość zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, adekwatnych do oszacowanego ryzyka zawodowego w danym zakładzie pracy. Przy wyborze właściwych środków zapobiegawczych powinni uwzględnić m.in. wytyczne przeciwepidemiczne opracowane dla poszczególnych branż dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz?page=1&size=10
oraz wykorzystać wszelkie dostępne informacje mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz nierozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.


Autor: PSSE MIELEC
Publikacja dnia: 21.07.2020

Ilość odsłon: 250
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności