A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Sekcja Higieny Komunalnej


Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:

- monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi i obiektów służących do zaopatrzenia w wodę;
- utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, oraz osobowego transportu drogowego i kolejowego;
- higieny środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
- higieny obiektów mieszkalnych.

Zadania swoje Oddział Higieny Komunalnej realizuje poprzez:

- nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w basenach, kąpieliskach/ miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę;
- nadzór nad ciepłą wodą użytkową w obiektach, w tym w podmiotach działalności leczniczej
- nadzór nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- pobieranie do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej, wody z basenów, kąpielisk/ miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz wykorzystanie wyników tych badań w sposób zgodny z przepisami;
- opracowywanie okresowych ocen stanu sanitarnego nadzorowanego terenu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody;
- współpraca z organami samorządowymi, przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i innymi zainteresowanymi; podmiotami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody;
- kontrole obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a w szczególności: zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, aptek, hoteli, moteli, pokoi gościnnych, obiektów turystyczno – wypoczynkowych, zakładów pomocy społecznej, terenów rekreacyjnych, przystani żeglarskich i obiektów sportowych, aptek, pralni i magli, ustępów publicznych, wysypisk śmieci;
- nadzór sanitarny w zakresie postępowania z bielizną, gospodarką z odpadami komunalnymi i medycznymi, postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w podmiotach leczniczych, w których udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne;
- nadzór sanitarny w zakresie postępowania z bielizną, gospodarką z odpadami komunalnymi i medycznymi w pozostałych podmiotach leczniczych ;
- nadzór nad ochroną przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza wewnątrz pomieszczeń, czynnikami szkodliwymi wydzielanymi przez materiały budowlane w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
- wydawanie zezwoleń na ekshumacje, postanowień na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, decyzji na wywóz za granice państwa;
- nadzór sanitarny nad przeprowadzaniem ekshumacji;
- opiniowanie i nadzór nad imprezami masowymi;
- opracowywanie danych statystycznych ze swojej działalności i higienicznej oceny stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
- współpraca z organami samorządowymi i innymi instytucjami na rzecz poprawy stanu sanitarnego.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 23.08.2016
Autor dokumentu: Paweł Pakuła
Dokument z dnia: 17.05.2016
Liczba wyświetleń: 1 056