A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży


Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji.

Zgodnie z Ustawą o PIS art. 4 pkt. 6 i 7 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pracownicy sekcji HDiM prowadzą kontrole sanitarne w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania dotyczące higieny pomieszczeń, wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, higieny procesów nauczania.

Jest to działalność ukierunkowana na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży przed nieprawidłowościami środowiska fizycznego, jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej w:

- szkołach wszystkich typów (podstawowe, ponadpodstawowe, szkoły wyższe);
- placówkach oświatowo - wychowawczych (żłobki , przedszkola, internaty i bursy);
- placówkach pracy pozaszkolnej (świetlice TPD i środowiskowe, Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne, Pałac Młodzieży, Domy Kultury , Ogniska ZHP);
- Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Domach Dziecka, Domach Studenta, warsztatach szkolnych;
- placówkach sezonowych (kolonie, półkolonie, obozy, schroniska młodzieżowe, zimowiska);Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 23.08.2016
Autor dokumentu: Paweł Pakuła
Dokument z dnia: 17.05.2016
Liczba wyświetleń: 947