A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Asystent w sekcji Higieny Żywności i Żywienia.


Status ogłoszenia: Zakończone

Nabór na stanowisko: MŁODSZY ASYSTENT w sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: MŁODSZY ASYSTENT w sekcji Higieny Żywności i Żywienia


Wymiar etatu :  cały etat,
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

  • Praca biurowa w siedzibie PSSE Mielec, 39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej 8 oraz w terenie na obszarze powiatu mieleckiego,
  • praca na I piętrze, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny,
  • jedna zmiana,
  • min. 2 250,00 zł - wynagrodzenie użależnione od posiadanych umiejętności i dożwiadczenia.

ZAKRES ZADAŃ:
• kontrola obiektów produkcji i obrotu żywności, materiałów/wyrobów do kontaktu
z żywnością i kosmetyków,
• sporządzanie dokumentacji w  tym prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
• rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków, interwencji,
• sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z działań realizowanych przez pion higieny żywności i żywienia PIS na terenie powiatu mieleckiego,
• pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i dostarczanie ich do laboratorium,
• udział w szkoleniach i naradach organizowanych PIS dla pracowników PSSE,
• realizacja zadań wynikających z funkcjonującego systemu zarządzania jakością w PSSE w Mielcu,
• znajomość dokumentacji systemu zarządzania i aktualnych przepisów niezbędnych przy wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz zarządzeń wewnętrznych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mielcu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• Wykształcenie wyższe, kierunek: zdrowie publiczne, technologia żywności, dietetyka, higiena i epidemiologia, biotechnologia lub inne mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
• Dobra znajomość obsługi komputera.

WYMAGANIA DODATKOWE:
• znajomość przepisów prawa z zakresu: zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kodeksu postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa i higieny oraz prawa żywnościowego,
• znajomość ogólnych zasad pracy w systemie jakości,
• dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• dobry stan zdrowia, dyspozycyjność,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,


WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kopie świadectw pracy.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
do 08 listopad 2019r. (liczy się data stempla pocztowego)
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu Ul. Skłodowskiej 8 39-300 Mielec Sekretariat
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 586 30 21 wew. 18

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres jednego roku (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000))”.

Jednocześnie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu, z siedzibą w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Wioletta Lubelczyk, iod@psse.mielec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom do momentu. podpisania przez Panią/Pana umowy o pracę z PSSE w Mielcu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia doręczenia Pani/Pana CV na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w formie pisemnej (mailowo lub odręcznie).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UOD.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodano: 07.02.2020r.

Informacja o wynikach naboru:

Zakończono rekrutację.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone dla stanowiska, o które się ubiegał.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 10.02.2020
Autor dokumentu: Jolanta Kilian
Dokument z dnia: 02.08.2019
Liczba wyświetleń: 873