A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Dokumenty do pobrania


Zlecenia badań

Zlecenie badań - Badania pracownicze - Pracownia Mikrobiologii
Zlecenie badań - Badanie Sporali - Pracownia Mikrobiologii
Zlecenie badań - Badanie wody - Pracownia Higieny Komunalnej

FORMULARZE I WNIOSKI

Wniosek o wydanie opinii sanitarnej na przeprowadzenie imprezy masowej
Formularz o wydanie opinii dot. obiektu hotelarskiego
Wniosek o odbiór obiektu użyteczności publicznej
Wniosek o wydanie opinii dot. środka transportu
Wnioseki i  o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok (pliki spakowane zip)
Wniosek o wydanie zgody na wywóz zwłok za granicę
Podanie_o_uzgodnienie_projektu_budowl

Podanie_o_uzgodnienie_projektu_technologicznego
Podanie_z_art56_odbior_obiektu.doc
Wniosek o wydanie opinii w zakresie spełnienia szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Wniosek o  wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Wnioseko wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej
Wniosek o wydanie decyzji sanitarnej dotyczącej spełnienia wymogów sanitarno- lokalowych dla pomieszczeń, w których ma być prowadzony żłobek.
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dotyczącej obiektu oświatowego
Wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla pomieszczeń

Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 24.11.2020
Autor dokumentu: PSSE Mielec
Dokument z dnia: 24.11.2020
Liczba wyświetleń: 7 898